Wat doen we?

In een centrum voor ambulante revalidatie gebeurt multidisciplinair onderzoek en daarna volgt een behandeling indien dit is aangewezen.

Hieronder vindt u de verschillende stappen van begin tot einde.

 

Aanmelding

De aanmelding kan enkel via de betrokkene of de ouders gebeuren, na doorverwijzing. Dit kan telefonisch of online.

Na de aanmelding komt u op de wachtlijst voor intake te staan. Soms gebeurt het dat wij u niet of onvoldoende kunnen helpen. In dat geval proberen wij u zo goed mogelijk door te verwijzen en komt u niet op onze wachtlijst te staan.

Intakegesprek

In het intakegesprek verwachten wij zoveel mogelijk gegevens over de volledige ontwikkeling van uw kind te weten te komen. Daarom is het belangrijk dat beide ouders hierbij aanwezig zijn. Naar aanleiding van dit gesprek worden de verdere onderzoeken bepaald.

Eerste onderzoeken

Een aantal onderzoeken wordt standaard bij iedereen afgenomen: een intelligentietest, klinisch – neurologisch onderzoek en een audiogram.

Afhankelijk van de hulpvraag en van de leeftijd van het kind worden nog andere onderzoeken afgenomen. Deze onderzoeken volgen zo snel mogelijk op het intakegesprek.

Onderzoeksbespreking

Nadat alle onderzoeken zijn afgelopen worden de resultaten hiervan besproken in een multidisciplinair team. Zij formuleren een gezamenlijke conclusie en eventueel een therapievoorstel.

Dit alles wordt met de ouders besproken in een persoonlijk gesprek. Later wordt hiervan ook een schriftelijk verslag bezorgd.

Behandeling

Wanneer therapie wordt voorgesteld zijn ouders hier vrij in om er op in te gaan of niet. Als er wordt op ingegaan verwachten we wel het engagement van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kind wekelijks op alle afspraken aanwezig is, zodat de therapie optimaal kan verlopen.

Een behandeling is slechts zinvol wanneer ze volledig en op regelmatige basis kan doorgaan. De therapie wordt regelmatig geëvalueerd door het multidisciplinair team. Zij beslissen ook of het behandelplan moet worden verdergezet of aangepast. Wij nodigen ook de ouders uit tot een gesprek om de evaluatie van de verschillende therapieën te bespreken.

Afronden van de behandeling

Op voorhand is de duur van een behandelplan moeilijk te voorspellen. Doorgaans duurt een groepstherapie één schooljaar. Alle therapieën worden regelmatig geëvalueerd door het multidisciplinair team. Wanneer blijkt dat 1 of meerdere therapieën voldoende resultaat hebben behaald, dan wordt deze beëindigd. Ook bij het onvoldoende inhalen van de achterstand kan de therapie worden beëindigd.

Zodra alle therapieën zijn beëindigd of wanneer de therapie monodisciplinair is geworden, dan wordt de behandeling in de Klinker volledig stopgezet.