FAQ - Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden om bij jullie terecht te kunnen?

Leeftijd: wij kunnen kinderen ten vroegste vanaf 2 jaar testen. Enkel kinderen met een CI kunnen voor gehoortraining vroeger bij ons terecht. Wij behandelen kinderen tot maximum eind zesde leerjaar. Voor de aanmelding moet je dus ook rekening houden met de duur van de wachtlijst. Vanaf het vijfde en soms al eind vierde leerjaar kunnen wij dus geen nieuwe aanmeldingen meer aanvaarden.

Onderwijs: wij onderzoeken en behandelen enkel kinderen uit het gewoon onderwijs of die nog net niet schoolgaand zijn.

Regio: In West-Vlaanderen zijn er heel wat centra voor ambulante revalidatie. Omwille van de lange wachtlijst beperken wij ons tot kinderen die wonen in de gemeenten waarvoor wij het dichtst gelegen CAR zijn. Het gaat hierbij concreet om: Alveringem, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren, Wervik, Zonnebeke.

Disciplines: wij zijn een multidisciplinair centrum. Dat betekent dat enkel kinderen met problemen op verschillende vlakken bij ons terecht kunnen. Wanneer het probleem door 1 discipline kan behandeld worden, dan is een privé-therapeut aangewezen.

Waarom is er een wachtlijst en hoe lang is die?

Wij krijgen jaarlijks meer aanmeldingen dan wij kunnen verwerken. Dit was drie jaar na elkaar zelfs bijna het dubbel. Hiervan dragen wij nog altijd de gevolgen mee.

Omdat wij met verschillende teams werken voor de kleuters en de lagere schoolkinderen zijn er verschillende wachtlijsten. Hierdoor is het moeilijk om een eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe lang de wachtlijst is. Hiervoor neemt u best contact met ons op.

Waarom zijn er eerst onderzoeken nodig?

Een aantal onderzoeken moet standaard worden afgenomen. Daarnaast is er een verschil tussen gedragsonderzoek en ontwikkelingsonderzoek. Maar voor beiden geldt: zonder onderzoek kunnen wij geen diagnose of conclusie stellen en ook geen therapievoorstel doen. De onderzoeken naar de ontwikkeling van het kind zijn nodig om te bepalen op welk niveau het kind functioneert.

Hoe lang duurt een onderzoeksperiode?

In principe hebben wij hiervoor 3 maanden de tijd vanaf het intakegesprek tot aan het onderzoeksgesprek. Wij proberen er naar te streven om dit vroeger afgerond te krijgen. Ook hier is er weer een verschil tussen gedragsonderzoek en ontwikkelingsonderzoek.

Volgt er sowieso therapie op de onderzoeken?

Neen, niet alle kinderen die hier worden aangemeld hebben multidisciplinaire therapie nodig. Andere kinderen hebben dan weer nood aan meer of andere therapie dan wij kunnen bieden. In deze gevallen wijzen wij ouders door naar een andere instantie.

Soms gebeurt het ook dat kinderen wel multidisciplinaire therapie nodig hebben, maar niet voldoen aan de regels van de Vlaamse overheid om in een CAR te kunnen worden ingeschreven. Ook dan gebeurt er een doorverwijzing.

Hoe lang duurt een therapie?

Een aantal therapieën duren standaard ongeveer 1 schooljaar. Dat gaat dan voornamelijk over groepssessies zoals Sherborne, communicatietraining of sociale vaardigheden.
Van de andere therapieën is dit moeilijker op voorhand te bepalen. Wanneer het vooropgestelde doel behaald is of wanneer de therapie niet voldoende blijkt te zijn, dan wordt therapie stopgezet.
Dit gebeurt steeds in overleg met de ouders.