Online aanmelden

Beste ouders, beste verwijzers,

Op dit moment hanteren wij helaas een wachtlijststop.
Dat betekent dat je momenteel slechts gedeeltelijk kunt aanmelden.
Enkel kleuters en kinderen van de lagere school waarbij geen ASS-onderzoek moet gebeuren kunnen aangemeld worden.
Mensen met gehoorproblemen kunnen ook aanmelden.

Hiervoor neem je best telefonisch contact op met de Klinker op het nummer: 057/20 84 21.

Waar kun je ondertussen wel terecht?
- Voor diagnoses of opstart therapie zijn er tal van mogelijkheden in het privé-circuit.
- Bij dringende psychische problemen van een kind kun je terecht bij De Korbeel of Twoape.
- CLB, 1gezin1plan, Team Joki,... zijn instanties die mogelijk hulp kunnen bieden.

Op dinsdag 1 oktober zullen we opnieuw communiceren i.v.m. de wachtlijst.